01/11/2017


En time med DragonBox Skole

Mina og elevene hennes i 2A har brukt DragonBox skole i over et år. Følg dem gjennom en typisk mattetime.

Klokken er ti på halv to. Mina forbereder seg til den siste timen elevene i 2B skal ha den dagen. Det er matematikk som står i timeplanen. Dette er andre året Mina og klassen bruker DragonBox Skole, så de er godt kjent med alle verktøyene i læreverket. Mina rydder litt, setter opp to benker foran den interaktive tavlen og begynner å skrive noe på tusj-tavlen. Det er læringsmålet for timen.

Det ringer inn og Mina går ut i gangen for å møte elevene. Gradvis begynner elevene å strømme inn i klasserommet. I stedet for å sette seg ved pultene sine samles elevene på benkene foran den interaktive tavlen. Elevene setter seg pent ned og venter til alle har satt seg. Alt er klart til at timen kan begynne.

 

Forståelse gjennom samtaler

 

Mina starter med å dele elevene inn i par, slik at de vet hvem som skal være læringspartnere denne timen. Når dette er gjort ber hun alle om å ta en titt på timens læringsmål. “Nå skal dere snakke sammen om det som står her”, sier hun. “Hva betyr det? Har dere noen eksempler”. Elevene begynner umiddelbart å snakke med læringspartneren sin om vekslepenger. Elevene finner selv ord på hva vekslepenger er for noe og nevner eksempler de kjenner igjen fra hverdagen. Når elevene har diskutert en stund klapper Mina rytmisk med hendene. Umiddlebart kopierer elevene klappingen og det blir stille.

Mina ser seg rundt i klassen og velger ut et par. “Hva kom dere frem til da?” spør hun to elever. Den ene eleven forklarer at de vet hva vekslepenger er. “Hvis du har hundre kroner og kjøper en pølse kanskje… Eh, hvis pølsen koster femti får du femti igjen”, sier han. Mina bekrefter at eleven har rett og oppsummerer det han har sagt, slik at alle får det med seg. “Husker dere at vi snakket om ordet verdi sist uke?” spør hun klassen. “Kan dere snakke sammen om hva verdi betyr?”. Læringspartnerne snur seg mot hverandre og begynner å diskutere verdi. Det er tydelig at verdi er litt vanskelig å forklare, men de fleste ser ut til å ha forstått konseptet.

 

Øvingslabben

 

Etter at klassen har diskutert verdi, og flere elever har fått muligheten til å forklare det, rettes oppmerksomheten mot det som er på tavla. Det er en øvingslabb. Læringslabbene er digitale konkreter som gjør det mulig å utforske matematiske begreper. Denne er laget for at klassen skal kunne utforske verdi. Øvingslabben har to sider med noen rør over og et likhetstegn i midten. Når Mina trykker noen ganger på røret oppe til høyre kommer det plutselig to gaver ut av røret med prislapper på seg. Likhetstegnet forvandles til <.

Mina spør klassen hva som skjedde og hvorfor det skjedde. Klassen diskuterer dette i par og i plenum. Etter at elevene har diskutert litt med læringspartneren spør hun hva hun må gjøre for å forvandle tegnet tilbake til et likhetstegn. En elev foreslår at hun må putte like mange penger på andre siden som på gavesiden. Mina trykker på røret til venstre og to enkroninger faller ned på venstre side av skjermen.

Klassen kommer til slutt frem til at at det må være fire kronestykker på venstre side av skjermen for at verdien av pengene skal være like mye som verdien av gavene. Mina tar vekk de fire kronestykkene og trykker litt på røret igjen. Denne gangen kommer det ut en femkroning og likhetstegnet blir til >.

 

Nok en gang skal klassen diskutere hva som har skjedd. Først som par og så i plenum. Mina spør deretter hva man ville fått tilbake hvis man kjøpte de to gavene med en femkroning og dette diskuteres. Alle er enige om at man ville fått tilbake én enkroning siden gavene bare har en verdi på fire kroner til sammen. For å bekrefte dette legger de til én enkroning på høyre side og tegnet omgjøres til et likhetstegn.

 

Læringsquiz

 Nå lukker Mina læringslabben og åpner en læringsquiz.

I denne quizen har elevene kontroll over et kasseaparat. De må regne ut hva to varer koster til sammen, ta imot penger og gi tilbake vekslepenger. Etter å ha gått gjennom et par oppgaver er det elevenes tur til prøve selv. Elevene piler til pultene sine og Mina begynner å dele ut nettbrettene. Elevene skriver inn koden for oppgaven og begynner å jobbe.

Elevene som blir fort ferdig får ekstra utfordringer mens de som sliter får hjelp av Mina. Etter en stund har alle fullført minst ni oppgaver.

Lekser

 

Elevene samles rundt den interaktive tavlen igjen. Det er på tide å gå gjennom hjemmeleksene fra sist time. Mina åpner sidene fra mattestrekboka, som er oppgaveboken i DragonBox Skole, på den interaktive tavlen. Hun ber noen elever om å komme opp og vise hvordan de har løst oppgavene.

Nå nærmer dagens siste time seg slutten og elevene får beskjed om at det ikke blir noen lekser til neste time. Det ringer ut og begynner å pakke sammen tingene sine. Skoledagen er over.

 

Webinar neste uke!
Help question
x Hva lurer du på?
Nettsiden vår benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan gi deg enda bedre service. Lær mer