16/06/2020


Prøv et av de nye oppdragene fra 4. trinn!

Ta elevene dine med på et av de spennende oppdragene med Kvadratklubben.

Kvadratklubben er en hemmelig matteklubb som elevene blir en del av på 3. og 4. Trinn i læreverket Dragonbox skole. Her må elevene løse store oppdrag med ekte problemer i en fiktiv kontekst. 

Når elevene bruker læreverket vårt på 3. og 4. trinn får de informasjon om oppdraget før man setter i gang med et nytt tema. Men før de kan løse oppdraget må de tilegne seg kunnskaper og ferdigheter gjennom kapittelet. 

Temaet for oppdraget dere kan teste ut er måleenheter. Elevene dine mangler kanskje noe for å løse oppdraget, men bare prøv da vel:)

Om DragonBox Skole

- Et komplett matematikklæreverk for 1. - 4. trinn.
- Brukes av over 47000 elever i Norge og Finland.
- Engasjerer elevene gjennom historiefortelling, lek, utforsking og samarbeid.
- Fokus på problemløsning, kritisk tenking og matematiske samtaler.
- Kombinerer digitale og tradisjonelle verktøy på en helt ny måte.

Les mer om DragonBox Skole ved å klikke her.

eller

Meld deg inn i DragonBox Skole-gruppa på Facebook for flere undervisningsopplegg.

 

 

Webinar neste uke!
Help question
x Hva lurer du på?