Fading yellow

Gjør matematikken levende!

DragonBox-bloggen


DragonBox Skole øker læringsutbyttet!


Siden 2016 har NIFU forsket på bruken av DragonBox Skole i Lillestrøm. Resultane er klare.

Les mer
Skole pic

Det perfekte læreverket for fagfornyelsen


  • Utforskning gjennom visualisering og manipulering.
  • Gode matematiske samtaler basert på utforskning.
  • Et magisk univers som skaper ekte matematikkglede.
  • Fokus på tallforståelse og gode regnestrategier.
  • Gjør det lett å skape variert undervisning.
  • Riktig bruk av digitale verktøy.

DragonBox Skole er et komplett læreverk i matematikk for barnetrinnet. Læreverket er utviklet etter nye læreplaner med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

“Det aller beste med DragonBox er at det gir meg et utrolig verktøy for å ha gode matematiske samtaler.”

Helle Haugen, Hallingby Skole

DragonBox-Metoden


Method 1a
1

Utforskning

Method 2a
2

Samtale

Method 3a
3

Øving

Method 4a
4

Oppsummering

En typisk time med DragonBox Skole


Utforsk læreverket.

1. trinn

2. trinn

3. trinn

4. trinn

Bestill Norges mest fremtidsrettede læreverk allerede i dag!

Trykk bestill for å se ulike pakkeløsninger.

”Jeg er spesielt fornøyd med muntligheten som det legges opp til. Det styrker elevenes mentale bilde av tallene og emnet. Alt jeg har lest om optimal matematikkundervisning og dybdelæring harmonerer veldig med Dragonbox-prinsippene.”

Signe Rieber, lærer i Bærum kommune
Webinar neste uke!
Help question
x Hva lurer du på?