Utforsk innholdet i 1. trinn

Down arrow

Bli kjent med Noomene!


Ta med deg førstetrinnselevene på en magisk reise til Noomia for å treffe Noomene. 


Noomene representerer tallene 1-10 og elevene vil bli kjent med dem gjennom en rekke engasjerende og lærerike aktiviteter. 


Noomene er med på nesten alt elevene gjør på 1. Trinn. Praktiske oppgaver med konkretene, oppgaver i arbeidsbøkene og i DragonBox Skole-appen. De finnes som både fysiske og digitale konkreter og passer perfekt til å bygge den tidlige mengdeforståelsen som er så viktig for en god tallforståelse 


Hver Noom har også sin egen personlighet som elevene blir kjent med gjennom Mattesnakkboka og Noom-fortellinger.

Prøv innholdet i den prisbelønte DragonBox Skole-appen


Klikk her for å prøve

Play yellow

Læringslabbene


Læringslabbene inneholder digitale konkreter som er laget for å gjøre matematiske konsepter forståelige gjennom utforsking og matematiske samtaler.

 

Målet med labbene er å trigge utforskertrangen til elevene, slik at de oppdager og erfarer ting som kan tas med i matematiske samtaler mellom elevene, og mellom lærer og elevene.

 

Udir er tydelige på at digitale verktøy skal brukes for å fremme forståelse gjennom utforskning og læringsfremmende samtaler. Læringslabbene i Dragonbox Skole er eneste verktøyet for småskolen som gjør dette mulig.

Play yellow

Læringsquiz


I læringsquizene utfordres elevene til å anvende det de har lært.

 

Her får elevene en god mulighet for å øve på de matematiske konseptene. Når elevene løser en quizoppgave får de ikke bare vite om svaret er rett eller galt, men de får også vite hvorfor. 

 

Sammen med oppgavene i mattestrekboka og kopiporiginalene får alle elever utfordringer på sitt nivå.

Mattesnakkboka


Mattesnakkboka er laget for å vekke elevenes undring og oppfordre til gode og dype matematiske samtaler.


På 1. trinn blir elevene bedre kjent med Noomene og deres liv på planeten Noomia.


Boken inneholder bilder som hele klassen kan utforske sammen, eller tas med hjem for diskusjon mellom elevene og foreldrene deres.

Mattestreker


Mattestreker er arbeidsbøker som minner om tradisjonelle oppgavebøker. Her sikrer man at elevene kan anvende og overføre det de har lært til oppgaveløsing med blyant og papir.

 

Det unike med disse oppgavebøkene er at den samsvarer med pedagogikken i resten av verket og støttes av oppgavene i læringslabbene og quizene.

 

De kan også utvides ved hjelp av over 100 kopiark for de som trenger å øve litt ekstra, eller de som trenger flere utfordringer.

Noomstavene


Noomstavene gjør tall om til noe barna kan ta og føle på.

 

De har samme utforming som noomene og kan brukes i mange morsomme og lærerike aktiviteter.

DragonBox-spillene


Du får selvfølgelig også tilgang til alle de prisbelønte spillene i DragonBox-serien. Spillene er en integrert del av læreverket.

Lærerverktøy


Lærerveiledningen er interaktiv med tydelige læringsmål, forslag til aktiviteter og spørsmål. Hver økt har det vi kaller for dagens film. Det er en film på 30 sekunder som viser hvordan utforskning kan foregå. 

 

Du får også tilgang til appene på PC og ditt eget nettbrett, slik at du lett kan forklare, stille spørsmål og sette i gang samtaler fra smarttavlen/skjermen.

 

Sist, men ikke minst får du tilgang til rapporteringsverktøy som gjør det enkelt å få oversikten over hvordan det går med hver enkelt elev.

Webinar neste uke!
Help question
x Hva lurer du på?