12/09/2018


DragonBox Rik Oppgave: Toget

Engasjer hele klassen for å helpe superheltlæreren Vilma å forhindre en togulykke.

 

I DragonBox Skole møter du læreren Vilma. Men Vilma er ikke en hvilken som helst lærer, hun er også en superhelt. Her ser du et utdrag fra en av de rike problemløsningsoppgavene som du møter hver uke i læreverket Dragonbox Skole.  

 

Mål med økta:

1. Elevene ser viktigheten av å prøve og feile.

2. Elevene reflekterer og diskuterer hvordan man kan effektivisere strategier.

 

Forberedelse:

1. Print ut et sett med tog og gods til hvert elevpar/gruppe.

2. Bli kjent med historien om Vilma. Hun er en lærer og en superhelt som må forhindre en stor togulykke. Alle de svarte figurene på bildet kalles for fniser.

Last ned bilde

 

Utforskning og samtale:

1. Åpne bildet på den interaktive tavlen eller projektoren og fortell historen om Vilma.

2. Få elevene til å snakke sammen om hva de legger merke til på bildet. Her er et av mange spørsmål som kan stilles:

- Hvor mange planker(sviller) tror du mangler på broen?

- Hvorfor tenker du det?

 

Problemløsning

1. Hjelp Vilma å fordele lasten. Ingen vogn må veie for mye.

- La elevene finne flere løsninger.

- Hvis broen hadde tålt max 15 tonn pr vogn, hvordan kunne vognene blitt lastet da?

- Kunne toget blitt kortere?

- Hva om broen hadde tålt at toget veide 50 tonn til sammen. Vognene har ingen begrensninger. Hvordan kan toget nå lastes? Hva med 80 eller 100 tonn?

 

Vurdering

1. Oppsummer oppgavene som er gjort.

2. Var det noen som fant mange forskjellige løsninger. Hvilke strategier brukte dere?

 

Denne rike oppgaven er utarbeidet av pedagogene bak DragonBox Skole, et komplett matematikklæreverk for 1.-4. trinn.

Les mer om DragonBox Skole her.

Webinar neste uke!
Help question
x Hva lurer du på?