06/12/2018


Lek og læring

Er det mulig å forene nye læringsmål med en lekpreget skoledag? Vi i DragonBox mener lek er en forutsetning for god læring!

Renate Strandseter

Pedagogisk Markedsansvarlig

Balansen mellom lek og læring i skolen har hatt stor dekning i media denne høsten, og det settes spørsmålstegn ved om 6-åringene ikke får den lekpregede skoledagen de ble lovet når de for 20 år siden ble flyttet fra barnehage til skole. Samtidig i høringsutkastet til ny læreplan finner vi nye kompetansemål som stiller krav til en mer omfattende forståelse av viktige matematiske ideer på et tidligere årstrinn, for eksempel er det foreslått at elevene etter 2. trinn skal utforske og bruke kommutative, assosiative og distributive egenskaper ved addisjon. Hvordan kan vi legge til rette for en opplæring der elevene utforsker og oppdager dette på en måte som engasjerer og motiverer elevene? Klarer vi å ivareta en skolehverdag med både ambisiøs læring og kreativ lek?


I nevnte høringsutkast for læreplan er det også duket for endring og fornyelse. En av de største endringene er at lek er nevnt spesifikt i kompetansemålene for småskolen, og ikke minst settes nye, viktige kjerneelementer som utforskning, problemløsning, modellering og kommunikasjon på dagsplanen i matematikk. Dette er gledelige nyheter for en som har jobbet mange år som lærer på 1.- 4.trinn, og som har erfart hvor viktig lek og utforskning er for elevene. Utforskertrangen som barna naturlig har når de kommer til skolen er noe av det viktigste vi ivaretar. Denne nysgjerrigheten etter å forstå og lære nye ting er helt unikt for de yngste skolebarna.

 

Gjennom årene som lærer og veileder i matematikk, hadde mine kolleger og jeg som mål for elevene at de skulle få oppleve mestring og matematikkglede gjennom å oppdage sammenhenger, utforske problemstillinger, samarbeide og diskutere mulige løsninger. Vi brukte mye tid på å lage undervisningsopplegg og egne, praktiske oppgaver for å skape en undervisning der ikke læreboka stod i sentrum, men selve forståelsen for matematikk.


I DragonBox Skole er ikke lek og læring to motsetninger som utelukker hverandre. Snarere tvert imot, vi mener at dette henger tett sammen og at læring gjennom utforskning og lek er det mest naturlige for barn. Et av verktøyene vi bruker er en fargerik fantasiverden vi kaller Noomia og som er bebodd av noomer. Noomene representerer mengder og de bidrar til en tallforståelse som engasjerer på en helt unik måte. Les mer om noomene her.

 

DragonBox Skole er et læreverk som er annerledes og som henter frem og ivaretar elevenes iboende nysgjerrighet for matematikk ved at de opplever mestring, skaperglede og engasjement. Det er et læreverk som hjelper læreren med å tilrettelegge for en matematikkundervisning som er basert på utforskning, problemløsning og samtale, og som viser at lek og læring kan være en perfekt match.

 

 “For oss er det en liten tidsregning som sier før og etter DragonBox. Vi vil ikke tilbake til et annet læreverk etter å ha prøvd dette og sett hvordan det fenger elevene og lærerne. Samtalene rundt matematikk har blitt mer levende og undrende.”

Hege Hammer, Hallingby skole

 

Webinar neste uke!
Help question
x Hva lurer du på?