11/12/2018


Hva er Læringslabber?

I DragonBox Skole bruker elevene digitale Læringslaboratorier for å utforske matematikk. Hvordan fungerer de og hvorfor mener vi det er viktig å bruke disse i matematikkundervisningen?

Det å utforske er en naturlig del av det å være barn. Det er slik barn lærer. Selv det å leke begynner med å utforske og eksperimentere. Bare tenk på hvordan det er å bygge med klosser eller lego: Hvilke deler har jeg? Hvordan kan jeg sette sammen de ulike delene? Hva skjer hvis tårnet blir for høyt? Ved å utforske blir man også eksponert for problemer og problemløsning: Tårnet faller ned, hvordan kan jeg unngå at dette skjer? Kan jeg lene tårnet mot noe, eller kanskje bygge en bredere basis og lage en pyramidestruktur? Nysgjerrighet gjør oss kreative og utfordrer oss til å se etter løsninger, og det er i denne prosessen vi lærer.

Utforskning er spesielt viktig for å forstå matematikk og de fleste lærere bruker konkreter i matematikkundervisningen. Det kan likevel være vanskelig å fange dynamikken i matematikken og å relatere dette til symbolene de møter når de løser matteoppgaver. God bruk av konkreter krever også at læreren aktivt leder utforskingen og passer på at det ikke oppstår misforståelser. Derfor har vi laget læringslaboratoriene i DragonBox Skole.

 

I DragonBox Skole finner man over 20 labber som er spesialutviklet for å gjøre matematiske begreper enkle og morsomme å utforske. Du kan prøve en læringslabb på din egen mobil eller nettbrett, ved å krykke på "Registrer deg for gratis demo"-knappen.

 

Om DragonBox Skole

- Et komplett matematikklæreverk for 1.-4. trinn.
- Brukes av over 60 000 elever i Norge og Finland.
- Kombinerer digitale verkøy med fysiske konkreter og bøker.
- Engasjerer elevene gjennom historiefortelling, lek, utforsking og samarbeid.
- Fokus på problemløsning, kritisk tenking og matematiske samtaler.
- Kombinerer digitale og tradisjonelle verktøy på en helt ny måte.

Les mer om DragonBox Skole ved å klikke her. 

 

Webinar neste uke!
Help question
x Hva lurer du på?