21/04/2021


Skap et problemløsende klasserom

Vi lever på en klode der all informasjon ligger kun et tastetrykk unna. Samtidig ser vi en verden i konstant endring. Hvordan bør da undervisningen i skolen se ut?
Gjennom temaet “vurdering for læring i det problemløsende klasserommet”, fikk jeg angripe denne problemstillingen på en av Norges største digitale konferanse, Læring på Digitale Flater.

Lengre ned i artikkelen finner du også et utvalg rike problemløsningsoppgaver som du kan teste ut selv! 

Audun Uggerud

Audun har 11 års erfaring som lektor, matematikkveileder, kursholder og realfagsrådgiver. I 2017 ferdigstilte han en master i skolerettet utdanningsvitenskap, der han så på hvordan selvoppfatningen påvirker hvordan elever angriper problemløsningsoppgaver.
Per dags dato jobber Audun som markeds- og opplæringsleder i DragonBox Skole.


 

Ovenfor ser du et utdrag fra Læring på Digitale Flater. Ønsker du å se hele mitt innlegg, kan du gjør det her

Fremtidens klasserom
“Fremtidens klasserom” er et ord som går igjen i disse dager. Mange linker dette klasserommet til digitaliseringen i skolen. Digitale verktøy blir viktig i fremtiden. Samtidig er jeg bekymret for at mange i skolenorge tilegner de digitale verktøyene feil rolle i klasserommet. Jeg hører stadig at det snakkes om hvordan de digitale verktøyene må gjøre det enklere for oss lærere, men noen ganger er vi så opptatte av å gjøre hverdagen enklere, at vi glemmer hva som egentlig er de gode verktøyene for læring, og for vurdering for læring. 

Min bekymring handler om at vi for fort ser at undervisningen styres av de digitale verktøyene fremfor en undervisning fokusert på læring med støtte av digitale verktøy.  

I DragonBox har vi utviklet et helt læreverk der nettopp dette er tenkt nøye igjennom. Nedenfor ser du en typisk time med DragonBox Skole, der vi utnytter de digitale verktøyene optimalt for å skape de gode læringsøyeblikkene i det problemløsende klasserom. 

Om du er nysgjerrig på DragonBox Skole kan du nå melde deg på ett av våre webinarer. Her lærer du mer om læreverket og hvordan du kan ta det i bruk i ditt klasserom skoleåret 21/22. Meld deg på ved å klikke her eller på plakaten nedenfor. 

Det problemløsende klasserommet
Jeg har heller valgt å kalle fremtidens klasserom for det problemløsende klasserommet. For å skape dette klasserommet må vi sette fokus på at lærerne og elevene får det riktige tankesettet. Det er spesielt to tankesett som gjentas i læringssammenheng: “Fixed mindset” og “Growth mindset”. 

Kort fortalt er “fixed mindset” et statisk tankesett der man stort sett ser på kunnskap og ferdigheter som noe man har eller ikke har, og feiling kan fort ses på som et tegn på at man er dårlig. 

“Growth mindset” er et mer dynamisk tankesett der man ser på læring som en prosess og feiling ses som en viktig del av det å lære seg en ny ting. I DragonBox Skole er det stort fokus på akkurat dette. 

Jason Moser er en av mange som har forsket på hvordan hjernen responderer når vi gjør feil. Han beskriver hvordan hjernen “gnistrer” hver gang vi feiler. Det mest interessante er at denne aktiviteten skjer i hjernen uansett om elevene er klar over at de gjør feil eller ikke. Hjernen blir utfordret. Det er under disse utfordringene at hjernen vokser mest. Han trekker også frem at tankesettet man har, er avgjørende for hvor stor aktivitet som oppstår i hjernen når vi møter på et problem og når vi feiler. 

Når vi vet hvor viktig det er å feile, er det synd at det sitter elever over hele verden som tror at om man feiler på en matematikkoppgave, så er man ikke en “matteperson”. Vi må skape et klasserom der prøving og feiling er sett på som avgjørende for læring. Dette må prege både elevenes og lærernes tankesett.

Oppgavetyper
Å endre tankesettet er ikke gjort i en håndvending. Vi må derfor sette oss selv og elevene i problemløsningssituasjoner så ofte som mulig. I tillegg er det viktig at læreren setter fokus på at matematikk handler like mye om å lete etter løsninger som å ha svaret. 

I DragonBox-universet møter du ekte problemer i en fiktiv kontekst. Dette er rike problemløsningsoppgaver tiltenkt en hel matematikkøkt i klasserommet. 
Nedenfor kan du selv teste et utdrag av disse oppgavene. 

Når du går inn på disse oppgavene får du også konkrete instrukser på hvordan du gjennomfører en økt med problemløsning.


1.-2. trinn: Engasjer hele klassen for å hjelpe superheltlæreren Vilma å forhindre en togulykke.

3.-4. trinn: Ta elevene dine med på et av de spennende oppdragene med Kvadratklubben.


Gå ikke glipp av webinarene vi holder akkurat nå, tilpasset deg som er nysgjerrig på å vite mer om hvordan DragonBox Skole kan brukes i din undervisning til neste år. Klikk på bildet nedenfor, og ta det første steget inn i det problemløsende klasserommet allerede i dag ved å melde deg på nå!

Webinar neste uke!
Help question
x Hva lurer du på?